Velg en side
Sett deg på venteliste!                  
Du kan sette deg på venteliste til timar som er fullbooka. Dersom nokon melder seg av vil den første i køen få tilsendt ein SMS (kr 5,-).Vedkomande har då 30 min på seg for å sikre seg timen, før den går vidare til neste på ventelista.
Du bekreftar plassen ved å sende SMS ´TREN Ja´ til 1933, dette kostar kr. 3,-

Ein kan og bekrefte plassen ved å gå til oversikta over kva timar ein er meldt på. Denne finn du ved å trykkje på lenke du fekk i e-post når du sette deg på ventelista. Dersom ingen av dei som står på ventelista takkar ja til timen vil den bli frigjeven for alle.